Izvozna mreža

Do sada, naša kompanija je obezbedila približno 7000 jedinica opreme za Vladin sektor, Tursku vojsku i opštine.


Naša kompanija je izvozila u mnoge zemlje, uključujući: Azerbejdžan, Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Iran, Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Bosnu i Hercegovinu, Nigeriju, Sudan, Alžir, Tunis, UAE, Jordan, Libiju i Tajland.

Naša kompanija proizvodi proizvode prema evropskim propisima (CE). S obzirom na značaj korisničke podrške, naša kompanija izdvaja sebe od konkurencije, i obezbeđuje neprestanu uslugu putem sajta.

Glavni principi naše kompanije su praćenje tehnologija koje su u neprekidnom razvoju, proizvodnja u roku, usmerenost ka zadovoljstvu kupca, sertifikovana proizvodnja, neprekidan razvoj u ljudskim resursima, kvalitetno rukovodstvo i bezbednost radnika.